XCIX.N Sesja Rady w dniu 22 listopada 2023 cz. 2

Rada Miejska w Nowogardzie
Czas publikacji: 22 listopada 2023
Długość nagrania: 00:07:27
Liczba odtworzeń: 404
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:071.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
15:523.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad