CI Sesja Rady w dniu 29 listopada 2023

Rada Miejska w Nowogardzie
Czas publikacji: 29 listopada 2023
Długość nagrania: 00:52:12
Liczba odtworzeń: 235
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:021.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
15:532. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.
15:533. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad