LXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w dniu poniedziałek 25.03.2024 r.

Rada Miejska w Nałęczowie
Czas publikacji: 25 marca 2024
Długość nagrania: 00:19:56
Liczba odtworzeń: 237
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie Sesji.
16:032. Przyjęcie porządku obrad.
16:103. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Nałęczów porozumienia o współpracy z gminami Bełżyce, Wojciechów, Wąwolnica, Poniatowa przy realizacji inwestycji B2.2.2 pn. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, zwanej dalej „Przedsięwzięciem” dofinansowanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
16:144. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/284/17 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
16:205. Sprawy różne.
16:206. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad