XCI sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 27 marca 2024 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 27 marca 2024
Długość nagrania: 03:32:41
Liczba odtworzeń: 404
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:052.Przyjęcie porządku obrad.
11:063.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11:364.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
12:445.Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Miasta Tarnobrzega. Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta Tarnobrzega.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
13:121)uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Tarnobrzega w 2024 roku
13:222)uchwała realizacji projektu w ramach progrmamu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.10 Kształtowanie kompetecji w zakresie robotyki i programowania, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)
13:233)uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty targowej
13:244)uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów
13:265)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
13:296)uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
13:307)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
13:387.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
13:518.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
13:519.Sprawy bieżące.
14:0010.Oświadczenia radnych.
11.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad