I Sesja Rady w dniu wtorek, 7 maja 2024

Rada Miejska w Nałęczowie
Czas publikacji: 7 maja 2024
Długość nagrania: 00:50:21
Liczba odtworzeń: 362
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:061.Otwarcie Sesji.
13:062.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
13:063.Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
13:094.Złożenie ślubowania przez burmistrza według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
13:265.Przyjęcie ewentualnego porządku dalszych obrad.
6.Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nałęczowie
13:26a)zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady
13:26b)powołanie Komisji Skrutacyjnej
13:35c)przeprowadzenie głosowania
13:35d)ogłoszenie wyniku wyboru
13:42e)odczytanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nałęczowie
13:437.Przejęcie przez przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia Sesji od radnego seniora
13:508.Informacje
13:509.Zamknięcie sesji
pokaż cały porządek obrad