II nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 16 maja 2024 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 16 maja 2024
Długość nagrania: 01:56:06
Liczba odtworzeń: 481
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:091.Otwarcie sesji.
11:092.Przedstawienie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
11:231)uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega
11:242)uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega
11:313)uchwała w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Tarnobrzega
11:334)uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Miasta Tarnobrzega
11:415)uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Tarnobrzega
11:436)uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Tarnobrzega
11:517)uchwała w sprawie powołania Komisji Techniczno - Inwestycyjnej Rady Miasta Tarnobrzega
11:528)uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Techniczno - Inwestycyjnej Rady Miasta Tarnobrzega
11:599)uchwała w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Środowiska Rady Miasta Tarnobrzega
12:0110)uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Środowiska Rady Miasta Tarnobrzega
12:1011)uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Tarnobrzega
12:1212)uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Tarnobrzega
12:3713)uchwała w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega
12:3814)uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Głównej
12:5215)uchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów zarządów jednostek pomocniczych
12:584.Sprawy bieżące.
12:595.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad