Sesja Rady w dniu piątek, 7 czerwca 2024

Rada Gminy w Galewicach
Czas publikacji: 9 czerwca 2024
Długość nagrania: 00:06:03
Liczba odtworzeń: 182
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:491.Otwarcie obrad III Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Galewicach i stwierdzenie quorum.
10:502. Przyjęcie porządku obrad.
10:523. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
10:544. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Galewice.
10:545. Zamknięcie obrad sesji
pokaż cały porządek obrad