IV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Gminy Rychtal

Urząd Miejski Gminy Rychtal
Czas publikacji: 10 czerwca 2024
Długość nagrania: 00:05:21
Liczba odtworzeń: 66
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

08:111.Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji i stwierdzenie quorum.
08:112.Przyjęcie porządku obrad.
08:133.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Rychtal.
08:154.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
08:155.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad