III Sesja Rady w dniu poniedziałek, 10 czerwca 2024

Rada Miejska w Nałęczowie
Czas publikacji: 10 czerwca 2024
Długość nagrania: 01:30:13
Liczba odtworzeń: 266
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie Sesji.
15:092.Przyjęcie porządku obrad.
15:303.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przysługującym radnym oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
15:504.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nałęczowa.
15:525.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej.
16:016.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nałęczowie w ramach programu priorytetowego Klimatyczne Uzdrowiska na podstawie złożonego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.
16:057.Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
16:058.Interpelacje, zapytania.
16:339.Oświadczenia, informacje, wolne wnioski.
16:3310.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad