III nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Masłów - 11 czerwca 2024r.

Rada Gminy Masłów
Czas publikacji: 11 czerwca 2024
Długość nagrania: 00:14:45
Liczba odtworzeń: 203
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

07:331.Otwarcie posiedzenia
07:342.Stwierdzenie quorum
07:343.Przyjęcie porządku obrad
07:464.Projekt uchwały w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 maja 2024 r. znak: SPN.III.4130.19.2024 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa na terenie gminy Masłów
07:465.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad