Sesja Rady w dniu poniedziałek, 10 czerwca 2024

Rada Miejska w Biskupcu
Czas publikacji: 11 czerwca 2024
Długość nagrania: 00:10:35
Liczba odtworzeń: 93
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)ustalenia wysokości i zasad wypłacania radnym diety
b)ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza
c)zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2024 r.
d)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu
3.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad