IV sesja Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 5 czerwca 2024 r.

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 20 czerwca 2024
Długość nagrania: 00:53:12
Liczba odtworzeń: 168
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:061.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:082.Przedstawienie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał:
14:291)uchwała w sprawie Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego
14:322)uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta Tarnobrzega w charakterze Partnera do projektu pn. "Blue Valley - Wiślanym Szlakiem"
14:333)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Tarnobrzega na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Miasta Tarnobrzega
14:404)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega gminnej ewidencji zabytków pod nr 103/2132
14:415)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega gminnej ewidencji zabytków pod nr 105/2132
14:436)uchwała w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega"
14:457)uchwała w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega"
14:458)uchwała w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega"
14:469)uchwała w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega"
14:4710)uchwała w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega"
14:4811)uchwała w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega"
14:524.Sprawy bieżące.
14:525.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad