IV Sesja Rady Gminy Kłodawa z dnia 9 lipca 2024

Rada Gminy Kłodawa
Czas publikacji: 9 lipca 2024
Długość nagrania: 00:26:43
Liczba odtworzeń: 74
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2024 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6.Wolne wnioski.
7.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad