IV Sesja Rady w dniu wtorek, 9 lipca 2024

Rada Miejska Gminy Osieczna
Czas publikacji: 9 lipca 2024
Długość nagrania: 00:07:08
Liczba odtworzeń: 123
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:011.Otwarcie sesji oraz powitanie Radnych i Gości.
13:022.Stwierdzenie quorum.
13:023.Informacja o porządku obrad.
13:054.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok.
13:065.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2024-2028.
13:066.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad