III Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Kalinowo - 9 lipca 2024

Rada Gminy Kalinowo
Czas publikacji: 10 lipca 2024
Długość nagrania: 00:21:37
Liczba odtworzeń: 81
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:042. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
14:09a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2024-2035;
14:12b) zmiany budżetu Gminy Kalinowo na 2024 rok.
14:234. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad