V Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach w dniu 10 lipca 2024 r

Rada Miejska w Krośniewicach
Czas publikacji: 10 lipca 2024
Długość nagrania: 00:15:44
Liczba odtworzeń: 238
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:071.Otwarcie obrad sesji.
09:102. Przedstawienie porządku obrad sesji.
09:153. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy Krośniewice
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/428/23 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 15 maja 2023 r.
09:215. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres oznaczony do 3 lat.
09:216. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad