IV Sesja Rady Miejskiej Złotoryi - 9 lipca 2024 r.

Rada Miejska Złotoryi
Czas publikacji: 10 lipca 2024
Długość nagrania: 00:16:35
Liczba odtworzeń: 66
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:021.Otwarcie posiedzenia sesji nadzwyczajnej.
10:032.Przyjęcie porządku obrad sesji.
10:073.Podjęcie pakietu uchwał:
a)w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. Klasztoru)
b)w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. Kościoła NMP)
c)w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2024 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
10:164.Sprawy różne.
10:165.Zamknięcie posiedzenia sesji nadzwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad