IV sesja Rady Miejskiej w Piastowie w dniu 9 LIPCA 2024 r. o godz. 17.00

Rada Miejska w Piastowie
Czas publikacji: 10 lipca 2024
Długość nagrania: 03:21:45
Liczba odtworzeń: 120
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie IV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
17:152.Przyjęcie porządku obrad.
17:213.Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy III i IV sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
17:384.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Piastowa.
17:435.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXVIII/536/2024 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sześciu wybranych obszarów w północno-zachodniej części miasta Piastowa.
18:366.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2024 rok.
18:387.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2024-2041.
8.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Miasta Piastowa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
19:329.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Sprawy różne i wolne wnioski.
20:2512.Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
pokaż cały porządek obrad