Nadzwyczajna IV Sesja Rady Miejskiej w Chmielniku - 10 lipca 2024

Rada Miejska w Chmielniku
Czas publikacji: 10 lipca 2024
Długość nagrania: 00:09:28
Liczba odtworzeń: 99
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:402.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/477/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
15:423.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/476/2022 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.
15:424.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad