Sesja Rady w dniu piątek, 10 lipca 2020

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 872 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:13:33
Liczba odtworzeń: 1530
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:011.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:042.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
14:081)Uchwała zmieniająca w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
14:112)Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
14:114.Sprawy bieżące.
14:115.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad