Sesja Rady w dniu środa, 2 września 2020

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 2 września 2020
Długość nagrania: 00:16:01
Liczba odtworzeń: 2116
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:052.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
11:091)w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
11:142)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega
11:164.Sprawy bieżące.
11:165.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad