Sesja Rady w dniu środa, 30 września 2020

Rada Miasta Tarnobrzega
Czas publikacji: 835 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 07:26:54
Liczba odtworzeń: 1542
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:381.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:382.Przyjęcie porządku obrad.
13:403.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14:244.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
15:135.Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu - zakres usług, rozwój i problemy. Informacja kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych miastu.
19:526.Rozpatrzenie projektów uchwał:
15:171)Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu.
15:192)Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu obręb Ocice.
15:223)Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Zamkowej obręb Mokrzyszów.
15:244)Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu, obręb Wielowieś.
5)Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Tarnobrzegu.
15:276)Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy Żeglarskiej położonej w Tarnobrzegu.
15:307)Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy Plażowej w Tarnobrzegu.
15:588)Uchwała w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.
16:089)Uchwała w sprawie nadania imienia kortom tenisowym przy ul. Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu.
16:1810)Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
17:3111)Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
19:3812)Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
19:4113)Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
19:4214)Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
19:4515)Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
19:4916)Uchwała w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz nagród za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
19:5217)Uchwała zmieniajaca Uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
20:027.Sprawy bieżące.
19:571)Uchwała w sprawie pozbawienia drogi Nr 122087R - ul. Marii Curie Skłodowskiej kategorii drogi gminnej i zaliczenia do kategorii dróg powiatowych.
20:012)Uchwała w sprawie pozbawienia drogi Nr 122085R - ul. Marii Dąbrowskiej kategorii drogi gminnej i zaliczenia do kategorii dróg powiatowych.
20:038.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
20:229.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
20:2310.Oświadczenia radnych.
20:2911.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad